facebook twitter digg
2016-09-14 17:10:00 Поздравително обръщение на началника на НСО ген.-лейт. д-р Ангел Антонов по случай 137-та годишнина от полагане основите на службата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА... повече...

2016-09-14 15:00:00 НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТБЕЛЯЗА 137 ГОДИНИ ОТ ПОЛАГАНЕ ОСНОВИТЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА Честването на Професионалния празник на служителите на НСО
започна с ритуал по полагане на венец пред Паметника на Незнайния войн, в
който взе участие ръководният екип на службата.

Празникът продължи с водосвет за здраве и благоденствие пред
Параклиса „Св.Георги Победоносец“ в НСО, отслужен от епископ Григорий,
викарий на Негово Светейшество Неофит Патриарх български и митрополит
Софийски. На церемонията присъстваха ръководният състав на службата,
начело с генерал-лейтенант д-р Ангел... повече...
Всички новини...

Националната служба за охрана  (НСО) има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. 
Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия.
Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. Политически неутралитет;
4. Единоначалие в управлението;
5. Непрекъснатост на охраната;
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.
Дейността на службата се регламентира от Закона за НСО и Правилник за прилагане на ЗНСО.
Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Мисия:
Мисията на Националната служба за охрана е да поддържа на високо ниво сигурността на държавното ръководство /държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. Мисията се изпълнява с професионализъм, базиран на многогодишен исторически  опит и прилагане на най-новите стандарти във всички дейности.

Визия:
Визията на Национална служба за охрана е да изпълнява своята мисия чрез оценка, усъвършенстване и осъществяване на оптимална охранителна дейност. За изпълнението на визията, службата инвестира в обучението на служителите, насърчава мотивацията и личната посветеност, съблюдаването на високи професионални стандарти и прилагането на най-новите тенденции и методи на охранителната дейност.