facebook twitter digg
2014-12-23 14:34:13 ДОСТАВКАТА НА МПС ЗА НУЖДИТЕ НА НСО Е ИЗПЪЛНЕНА Обществената поръчка за доставка на нови седем представителни автомобили бе обявена през м. юли 2014 г.
Техническата спецификация не се отличава от тази през 2013 г. и е в съответствие с утвърдените изисквания от 2009 г. Доставката на леки автомобили висок клас /“Ауди“ А8 L/ е изпълнена в пълен обем без неустойки.
Возилата са предназначени за транспортното обслужване на министри, чуждестранни делегации и гости.
Изпълнена е и... повече...
2014-10-17 15:14:24 Позиция на Национална служба за охрана във връзка с обществената поръчка за доставка на МПС за нуждите на НСО, обект на публикации и предавания в медиите. От момента на създаване на НСО през 1991 г. основните функции и задачи на службата са свързани с гарантиране сигурността на държавното ръководство/държавните органи и на пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости.
Безопасното транспортно обслужване е неразделен елемент от охранителната дейност. За осъществяване транспорта на министрите и чуждестранните гости с такъв и по-висок ранг, както и придружаващите ги лица,... повече...
2014-09-12 12:19:00 С ВОДОСВЕТ И ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 135 ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ Празникът започна с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от епископ Григорий, викарий на Негово светейшество Неофит, Патриарх български и митрополит Софийски.

На церемонията присъства целият ръководен екип на службата, начело с генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов, служители и техните деца. Негово преосвещенство епископ Григорий предаде послание от Негово светейшество Неофит Патриарх български и митрополит... повече...
Всички новини...

Националната служба за охрана при президента на Република България има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. В настоящия момент дейността на службата се регламентира от Закона за отбраната и въоръжените сили и Правилника за устройството и дейността на НСО.
НСО осъществява дейността си въз основа на следните принципи:

1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна

2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство

3. Политически неутралитет

4. Единоначалие в управлението

5. Непрекъснатост на охраната

6. Взаимодействие с публични органи и организации, както и с органи и организации в други държави.

Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Визия

Визията на НСО е службата да изпълнява своята мисия чрез инвестиране в обучението на служителите, насърчаване на тяхната мотивация и лична посветеност, съблюдаване на високи професионални стандарти и прилагане на най-новите тенденции и методи за усъвършенстване на охранителната дейност.

Saturday 27th of December 2014 08:36:38 AM