Начало » Конкурси

2017-07-11 15:16:12 Списък на кандидатите, недопуснати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка или изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурса, обявен със заповед № 1083/08.06.2017 г. Списък на кандидатите, недопуснати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка или изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурса, обявен със заповед № 1083/08.06.2017 г.
2017-07-11 15:11:00 Списък на кандидатите, допуснати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка или изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурса, обявен със заповед № 1083/08.06.2017 г. Списък на кандидатите, допуснати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка или изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурса, обявен със заповед № 1083/08.06.2017 г.
2017-06-08 17:00:45 Заповед на Началника на НСО за обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО) Заповед на Началника на НСО за обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО)
facebook twitter digg