Начало » Конкурси

2017-07-11 16:20:05 СПИСЪК На крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“ СПИСЪК На крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“
2017-07-07 09:24:12 СПИСЪК на допуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“ СПИСЪК на допуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“
2017-07-03 15:54:15 СПИСЪК на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“ СПИСЪК на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“
2017-06-29 12:59:04 СПИСЪК на допуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“ СПИСЪК на допуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 г., за длъжността „началник на сектор“
2017-06-29 12:55:11 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: изменение и допълнение на заповед № 1193/21.06.2017 г. на началника на Националната служба за охрана (НСО) за обявяване на конкурс за назначаване на офицер в НСО. ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: изменение и допълнение на заповед № 1193/21.06.2017 г. на началника на Националната служба за охрана (НСО) за обявяване на конкурс за назначаване на офицер в НСО.
2017-06-21 10:33:08 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на офицер в Националната служба за охрана (НСО). ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на офицер в Националната служба за охрана (НСО).
facebook twitter digg