facebook twitter digg

Заместник-началник: полк. Росен Тинков Тодоров

Полковник

Росен Тинков Тодоров

Роден на 13.06.1968 г. в гр. Брезник, обл. Перник
Семеен, с две деца.

Образование:

Полк. Росен Тодоров завършва ВНВУ „Васил Левски“ със специалност „Войсково разузнаване“.

Кариера:

Офицер от българската армия от 1990 г. до 1992 г.
През 1992 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО като последователно заема длъжностите разузнавач, инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на група, началник на сектор. От началото на м.септември 2016 г. изпълнява работа по вътрешно съвместителство като началник на отдел 03.
Със заповеди на началника на НСО е повишаван в поредно офицерско звание, както следва:
1993 г.– старши лейтенант;
1997 г. – капитан;
2000 г. – майор;
2003 г. – подполковник;
2006 г. – полковник.

С Указ № 309/17.09.2016 г. на президента на Република България е назначен за заместник-началник на Националната служба за охрана.


Квалификации :

• Стратегически курс – Военна академия „Г.С. Раковски“, квалификация – Офицер /експерт/ за планиране на отбраната в стратегическите и оперативни звена на ВС.