facebook twitter digg

Началник НСО

Генерал-лейтенант, д-р
Ангел Александров Антонов

Роден на 29.09.1960 г. в гр. София.
Семеен, с две деца.

Образование:

Ген.-лейт. д-р Ангел Антонов завършва УНСС през 1987 година с магистърска степен по икономика. Специализира „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност“ във Висшата школа по външноикономическа дейност и международно право /2000 г./ . През 2010 г. защитава докторска дисертация в УНСС на тема: „Практики на незаконно финансиране в съвременната пазарна икономика“.

Кариера:

Постъпва на работа в МВР през 1993 г. като оперативен работник в икономическа полиция на Първо РПУ-СДВР.
През 1997 г. преминава в Национална служба за борба с организираната престъпност, като последователно е главен инспектор, експерт и началник сектор „Финансово-кредитна система и изпиране на пари“.
През 2005 г. за кратко напуска системата на МВР и преминава на работа в банковата сфера.
През юни 2009 г. след конкурс е назначен за заместник-директор на Главна дирекция „Криминална полиция“-МВР. От следващата година е директор на тази главна дирекция след осъществени организационно-структурни промени в МВР.
От юли 2012 г. до ноември 2013 г. оглавява Главна дирекция „Национална полиция“-МВР.
От 2013 г. е хоноруван преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС.
С Указ № 138/30 май 2014 г. на президента на Република България е назначен за началник на НСО и е удостоен с висше военно звание „генерал-лейтенант“.

Награди:

Многократно награждаван.