Начало » Конкурси

2019-01-16 16:25:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 2128/18.12.2018 г., за длъжността „технически сътрудник“

 

           Списък на допуснатия кандидат до втори етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

      1.       

Вх.-5375

18.01.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

  

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.


2019-01-11 18:35:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 2128/18.12.2018 г., за длъжността „технически сътрудник“

 

           Списък на допуснатия кандидат до първи етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

1.       

Вх.-5375

15.01.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

 

 

 

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.


facebook twitter digg