РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност "младши сътрудник по охраната" - 25 (двадесет и пет) свободни длъжности.

18-04-2017 15:28:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Кандидатите спечелили конкурса да се явят за назначаване на 21. 04. 2017 г. в  08:45 часа на КПП-НСО.

17-03-2017 17:37:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидатите спечелили  конкурс обявен със заповед № 2940/03.11.2016 г., изменена със заповед № 3020/24.11.2016 г., за длъжността „младши сътрудник по охраната“, ще бъдат назначени на 21.04.2017г.
При назначаване в НСО не трябва да имате действащи трудови договори.
В деня на назначаване кандидатите да носят:
1.Копия от заповеди за прекратяване на трудови и служебни правоотношения.
2.IBAN на сметки от банки на които, да бъдат превеждани заплатите
Тези които имат документи за трудов стаж, да ги донесат в НСО до 13.04.2017г.
Кандидатът обявен за резерв с вх.№ 3310, да се яви в НСО на 20.03.2017г. в 09.00ч., за подаване на документи за достъп по ЗЗКИ.
В допълнително съобщение ще представим списък с необходимите вещи за Начално военно обучение.