РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

“Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО”

17-08-2015 17:13:15

Публична покана с предмет “Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО”

Образци за участие Документация
Цена на услугата „химическо чистене“ Документация