РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобили

08-01-2016 16:06:10

Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "АУТО БАВАРИЯ"ООД по обособена позиция № 2 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "ТМ АУТО"ЕООД по обособена позиция № 5 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ"ЕООД по обособена позиция № 13 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ"ЕООД по обособена позиция № 12 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ"ЕООД по обособена позиция № 1 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "ТЕХ_КОК"ООД по обособена позиция № 14 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ" ЕООД"ООД по обособена позиция № 11 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ"ЕООД по обособена позиция № 6 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"


Договор, сключен между Националната служба за охрана и фирма "ЕУРАТЕК"ООД по обособена позиция № 4 с предмет :"Периодична доставка на оригинални резервни части на автомобили"

24-11-2015 17:57:27

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със Заповед № 1653/15.10.2015 г. на началника на НСО за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобили“, открита с Решение рег. № 1864 от 04.09.2015 г. на началника на НСО, уведомява всички лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници („АУТО БАВАРИЯ“ ООД, „ТЕХ – КО“ ООД, „ТМ АУТО“ ЕООД, „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД, „Булвария Холдинг“ ЕАД, „ЕУРАТЕК“ ООД и „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД) ще се извърши на 27.11.2015 г. (двадесет и седми ноември две хиляди и петнадесета година) от 10.00 (десет) часа в административната сграда на Националната служба за охрана, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала.

07-09-2015 16:34:22

Възложител:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО)

Предмет на поръчката:

Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобили

Краен срок за получаване на оферти

 

14/10/2015 17:00


Тип на документа

 
    Пълна документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобили  

1

Приложение 1.1 - МБ.doc – Приложение 1.1 - МБ

2

Приложение 1.10 - МБ.doc – Приложение 1.10 - МБ

3

Приложение 1.11 - МБ.doc – Приложение 1.11 - МБ

4

Приложение 1.12 - МБ.doc – Приложение 1.12 - МБ

5

Приложение 1.13 - МБ.doc – Приложение 1.13 - МБ

6

Приложение 1.14 - МБ.doc – Приложение 1.14 - МБ

7

Приложение 1.2 - МБ.doc – Приложение 1.2 - МБ

8

Приложение 1.3 - МБ.doc – Приложение 1.3 - МБ

9

Приложение 1.4 - МБ.doc – Приложение 1.4 - МБ

10

Приложение 1.5 - МБ.doc – Приложение 1.5 - МБ

11

Приложение 1.6 - МБ.doc – Приложение 1.6 - МБ

12

Приложение 1.7 - МБ.doc – Приложение 1.7 - МБ

13

Приложение 1.8 - МБ.doc – Приложение 1.8 - МБ

14

Приложение 1.9 - МБ.doc – Приложение 1.9 - МБ

15

Приложение 10 - Volvo.doc – Приложение 10 - Volvo

16

Приложение 11.1 - Фолксваген фаетон.doc - Приложение 11.1 - Фолксваген фаетон

17

Приложение 11.2 - Фолксваген Пасат.doc - Приложение 11.2 - Фолксваген Пасат

18

Приложение 11.3 - Фолксваген Туарег.doc - Приложение 11.3 - Фолксваген Туарег

19

Приложение 12.1 - Мицубиши.doc - Приложение 12.1 - Мицубиши

20

Приложение 12.2 -Мицубиши.doc - Приложение 12.2 -Мицубиши

21

Приложение 13 - JEEP.doc - Приложение 13 - JEEP

22

Приложение 14 1 - ДВГ.doc - Приложение 14 1 - ДВГ

23

Приложение 14.10 - Списък 14.10.doc - Приложение 14.10 - Списък 14.10

24

Приложение 14.2 - Ходова част.doc - Приложение 14.2 - Ходова част

25

Приложение 14.3 - Спирачна система.doc - Приложение 14.3 - Спирачна система

26

Приложение 14.4 - Ремъчно задвижване.doc - Приложение 14.4 - Ремъчно задвижване

27

Приложение 14.5 - Консумативи.doc - Приложение 14.5 - Консумативи

28

Приложение 14.6 - Филтри.doc - Приложение 14.6 - Филтри

29

Приложение 14.7 - Радиатор.doc - Приложение 14.7 - Радиатор

30

Приложение 14.8 - Съединител.doc - Приложение 14.8 - Съединител

31

Приложение 14.9 - Електрообзавеждане.doc - Приложение 14.9 - Електрообзавеждане

32

Приложение 15 - Образец на справка за административни сведения за участника (представяне на участника).docx - Приложение 15 - Образец на справка за административни сведения за участника (представяне на участника)

33

Приложение 16 - Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.docx - Приложение 16 - Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

34

Приложение 17 - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.docx - Приложение 17 - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

35

Приложение 18 - Образец на декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС.docx - Приложение 18 - Образец на декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС

36

Приложение 19 - Образец на Техническо предложение.docx - Приложение 19 - Образец на Техническо предложение

37

Приложение 2.1 - БМВ.doc - Приложение 2.1 - БМВ

38

Приложение 2.2- БМВ.doc - Приложение 2.2- БМВ

39

Приложение 2.3- БМВ.doc - Приложение 2.3- БМВ

40

Приложение 2.4- БМВ.doc - Приложение 2.4- БМВ

41

Приложение 2.5- БМВ.doc - Приложение 2.5- БМВ

42

Приложение 2.6- БМВ.doc - Приложение 2.6- БМВ

43

Приложение 2.7- БМВ.doc - Приложение 2.7- БМВ

44

Приложение 20 - Образец на Ценово предложение.docx - Приложение 20 - Образец на Ценово предложение

45

Приложение 3.1-Хюндай.doc - Приложение 3.1-Хюндай

46

Приложение 3.2-Хюндай.doc - Приложение 3.2-Хюндай

47

Приложение 3.3-Хюндай.doc - Приложение 3.3-Хюндай

48

Приложение 3.4-Хюндай.doc - Приложение 3.4-Хюндай

49

Приложение 3.5-Хюндай.doc - Приложение 3.5-Хюндай

50

Приложение 3.6-Хюндай.doc - Приложение 3.6-Хюндай

51

Приложение 4.1 - Шкода.doc - Приложение 4.1 - Шкода

52

Приложение 4.2 - Шкода.doc - Приложение 4.2 - Шкода

53

Приложение 5.1 - Тойота.doc - Приложение 5.1 - Тойота

54

Приложение 5.2 - Тойота.doc - Приложение 5.2 - Тойота

55

Приложение 5.3 - Тойота.doc - Приложение 5.3 - Тойота

56

Приложение 5.4 - Тойота.doc - Приложение 5.4 - Тойота

57

Приложение 6.1 - Ауди.doc - Приложение 6.1 - Ауди

58

Приложение 6.2 - Ауди.doc - Приложение 6.2 - Ауди

59

Приложение 6.3 - Ауди.doc - Приложение 6.3 - Ауди

60

Приложение 6.4 - Ауди.doc - Приложение 6.4 - Ауди

61

Приложение 6.5 - Ауди.doc - Приложение 6.5 - Ауди

62

Приложение 7 - Опел.doc - Приложение 7 - Опел

63

Приложение 8 - ROVER.doc - Приложение 8 - ROVER

64

Приложение 9.1 - MAN.doc - Приложение 9.1 - MAN

65

Приложение 9.2 - MAN.doc - Приложение 9.2 - MAN

66

Приложение № 1 – Решение № 1864 /04.09.2015 г.. на началника на Национална служба за охрана за откриване на настоящата процедура

67

Приложение № 2Обявление за обществената поръчка