РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер в НСО за длъжност „началник група I-ва степен” – началник на тактическа група в отдел 04 – 1/една/ свободна длъжност.