РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобили - 2016 г.

14-04-2016 15:44:12

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции: обособена позиция № 2 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Ровер“ (ROVER)“; обособена позиция № 3 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марка „МАН“ (MAN); обособена позиция № 4 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Волво“ (Volvo); обособена позиция № 5 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Опел“ (Opel).: обособена позиция № 2 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Ровер“ (ROVER)“; обособена позиция № 3 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марка „МАН“ (MAN); обособена позиция № 4 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Волво“ (Volvo); обособена позиция № 5 „Периодична доставка на оригинални резервни части за автомобилите от марката „Опел“ (Opel).