РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши технически сътрудник, автомонтьор” – 3 (три) броя свободни длъжности.

08-05-2018 15:12:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 528/28.03.2018 г, за длъжността „младши технически сътрудник, автомонтьор“

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

       1.

1355

I-во място

       2.

1561

II-ро място

       3.

1502

III-то място

 

 

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

      1. 

1355

      2. 

1561

       3.

1502

 

 

 

Резерв:

Няма.

04-05-2018 12:35:00

 

 

                                                         СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед
№ 528/28.03.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник, автомонтьор“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 

1.

Вх.-1355

08.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

2.

Вх.-1502

08.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

3.

Вх.-1561

08.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.

Вх.-1501

30-04-2018 16:58:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

528/28.03.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник, автомонтьор“

 

 

                  ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 

1.       

Вх.-1355

02.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

2.       

Вх.-1501

02.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

3.       

Вх.-1502

02.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

4.       

Вх.-1561

02.05.2018 г. – 09:00 ч.

 

 

 

НЕДОПУСНАТИ – няма.

 

Забележка: допуснатите до втори етап да си носят син химикал.

25-04-2018 14:50:00

СПИСЪК

на недопуснатите до първи етап кандидати на конкурс, съгласно заповед

 

528/28.03.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник, автомонтьор“

№ по ред

Вх. №

       1.

Вх.-1371

       2.

Вх.-1472

       3.

Вх.-1492

       4.

Вх.-1583

       5.

Вх.-1616

 

 

25-04-2018 14:44:00

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

528/28.03.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник, автомонтьор“

 

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 

1.       

Вх.-1355

26.04.2018 г. – 09:00 ч.

 

2.       

Вх.-1501

26.04.2018 г. – 09:00 ч.

 

3.       

Вх.-1502

26.04.2018 г. – 09:00 ч.

 

4.       

Вх.-1561

26.04.2018 г. – 09:00 ч.

 

 

 

 

Забележка: допуснатите до първи етап да си носят син химикал за теоретичния изпит на 26.04.2018 г.