РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер в Националната служба за охрана (НСО).

24-08-2018 14:24:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1202/20.07.2018 г., за длъжността „младши инспектор“

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

3230

I-во място

 

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

       1.

3230

 

 

Резерв:

Няма.

22-08-2018 17:45:00

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1202/20.07.2018 г., за длъжността „младши инспектор“

 

I.              Допуснати кандидати до трети етап:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 

1.       

Вх.-3230

24.08.2018 г. – 09:00 ч.

 

 

 

  1. Недопуснати кандидати до трети етап:
  • Няма.

06-08-2018 16:54:00

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1202/20.07.2018 г., за длъжността „младши инспектор“

 

I.              Допуснати кандидати до втори етап:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 

1.       

Вх.-3230

20.08.2018 г. – 09:00 ч.

 

 

 

  1. Недопуснати кандидати до втори етап:
  • Няма.

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал.

01-08-2018 14:44:00

                                                     СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1202/20.07.2018 г., за длъжността „младши инспектор“

 

I. Допуснати кандидати до първи етап:

№ по ред Вх Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО  
1.  Вх.-3230 03.08.2018г. – 09:00 ч.  

II. Недопуснати кандидати до първи етап:


  • Вх. № 3266/27.07.2018 г.

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал.