РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас

20-12-2016 17:06:09

                                                  Съобщение

                      ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

             Днес, 20.12.2016 г., във връзка с ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“, обявена с Решение за откриване на процедура № 2073 от 08.09.2016 г., комисията реши отварянето и оповестяването на ценовото предложение на кандидата да се извърши на 23.12.2016г. (петък) от 09.30 часа в административната сграда на Националната служба за охрана, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала.

27-10-2016 18:08:06

1. Протокол от проведено публично заседание на комисия за отваряне на заявления за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на два леки бронирани автомобила-висок клас" pdf document

2. Протокол от проведено заседание на 27.10.2016 г. във връзка с ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка на два леки бронирани автомобила-висок клас" pdf document

3. Решение относно :
1 .Обявяване, че кандидатът "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ" ООД ще бъде поканен да представи оферта в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два леки бронирани автомобила-висок клас", обявена с решение за откриване на процедура №2073 от 08.09.2016 г.;
2. Отстраняване от процедурата на кандидата "СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС" ЕООД
pdf document