РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши шофьор на специализиран автомобил“- 10 (десет) свободни длъжности.

11-12-2018 14:46:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1670/05.10.2018 г., изменена със заповед № 1798/30.10.2018 г.  и заповед № 1950/23.11.2018 г.,  за длъжността „младши шофьор на специализиран автомобил“

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

     1.       

4154

I-во място

     2.       

4221

II-ро място

     3.       

4300

III-то място

     4.        

4163

IV-то място

     5.       

4360

V-то място

     6.       

4492

VI-то място

     7.       

4363

VII-мо място

     8.       

4128

VIII-мо място

 

  

Спечелили конкурса:

Вх. №

     1.       

4154

     2.       

4221

     3.       

4300

     4.       

4163

     5.       

4360

     6.       

4492

     7.       

4363

     8.       

4128

 

Резерв:

Няма.

07-12-2018 11:59:14

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1670/05.10.2018 г., изменена със заповед № 1798/30.10.2018 г. и със заповед № 1950/23.11.2018 г.

 

 

1.     СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

Дата, час и място на явяване

1.       

Вх.-4128

10.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

2.       

Вх.-4154

11.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

3.       

Вх.-4163

11.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

4.       

Вх.-4221

15.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

5.       

Вх.-4300

18.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

6.       

Вх.-4360

22.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

7.       

Вх.-4363

22.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

8.       

Вх.-4492

29.10.2018 г.

10.12.2018 г. в 09:30 часа на КПП пропуски

 

  1. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

1.

Вх.-4319

19.10.2018 г.

2.

Вх.-4538

30.10.2018 г.

3.

Вх.-4540

30.10.2018 г.

4.

Вх.-4554

31.10.2018 г.

5.

Вх.-4694

09.11.2018 г.

29-11-2018 17:04:00

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ  ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1670/05.10.2018 Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1798/30.10.2018 Г. И ЗАПОВЕД № 1950/23.11.2018 Г.

Входящ №

Вх.-4211

Вх.-4262

Вх.-4325

Вх.-4330

Вх.-4370

Вх.-4429

Вх.-4436

Вх.-4437

Вх.-4491

Вх.-4559

Вх.-4621

Вх.-4634

Вх.-4723

Вх.-4581

29-11-2018 17:01:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1670/05.10.2018 г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1798/30.10.2018 Г., И ЗАПОВЕД № 1950/23.11.20187 Г.

Входящ №

Вх.-4128

Вх.-4154

Вх.-4163

Вх.-4221

Вх.-4300

Вх.-4319

Вх.-4360

Вх.-4363

Вх.-4492

Вх.-4538

Вх.-4540

Вх.-4554

Вх.-4694

Кандидатите да се явят на 03.12.2018 година пред НСО в 8.30 ч. Да носят син химикал.

23-11-2018 10:35:00

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1670/05.10.2018 г., изменена със заповед № 1798/30.10.2018 г.

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

Дата, час и място на явяване

      1

Вх.-4128

10.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

       2

Вх.-4154

11.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     3

Вх.-4163

11.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     4

Вх.-4211

15.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     5

Вх.-4221

15.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     6

Вх.-4262

17.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     7

Вх.-4300

18.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     8

Вх.-4319

19.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     9

Вх.-4325

19.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

10

Вх.-4330

19.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     11

Вх.-4360

22.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     12

Вх.-4363

22.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     13

Вх.-4370

23.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     14

Вх.-4429

25.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

15

Вх.-4436

25.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

      16

Вх.-4437

25.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     17

Вх.-4491

29.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     18

Вх.-4492

29.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     19

Вх.-4538

30.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     20

Вх.-4540

30.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

     21

Вх.-4554

31.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

       22

Вх.-4559

31.10.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

       23

Вх.-4621

05.11.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

          24  

Вх.-4634

05.11.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

      25

Вх.-4694

09.11.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

      26   

Вх.-4723

12.11.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

      27

Вх.-4621

05.11.2018 г.

26.11.2018 г. в 08:30 часа на КПП пропуски

*Забележка: допуснатите кандидати да носят син химикал и подходящ спортен екип.

23-11-2018 10:26:00

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1670/05.10.2018 г., изменена със заповед № 1798/30.10.2018 г.

 

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

          1

Вх.-4114

09.10.2018 г.

         2

Вх.-4115

09.10.2018 г.

          3

Вх.-4212

15.10.2018 г.

        4

Вх.-4234

16.10.2018 г.

        5

Вх.-4241

16.10.2018 г.

        6

Вх.-4260

17.10.2018 г.

        7

Вх.-4385

23.10.2018 г.

        8

Вх.-4469

26.10.2018 г.

        9

Вх.-4487

29.10.2018 г.

10

Вх.-4515

30.10.2018 г.

11

Вх.-4566

31.10.2018 г.

12

Вх.-4757

13.11.2018 г.

13

Вх.-4851

16.11.2018 г.