РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

"Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по 2 (две) обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и обособена позиция № 2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика"

09-11-2015 10:40:17

Образци за участие Документация