РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в НСО за длъжност „младши технически сътрудник-механик по поддръжка на машини и инструменти“ - 1 (една) свободна длъжност

15-11-2018 17:34:00

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно
заповед № 1671/05.10.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник-механик по поддръжка на машини и инструменти“

Списък на допуснатия кандидат до трети етап:

№ по ред  Входящ №  Дата, час и място на явяване
1 Вх.-4213  19.11.2018 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

Списък на недопуснатите кандидати:
Няма.

06-11-2018 17:22:00

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно
заповед № 1671/05.10.2018 г., за длъжността „младши технически сътрудник-механик по поддръжка на машини и инструменти“

Списък на допуснатия кандидат до втори етап:

№ по ред  Входящ №  Дата, час и място на явяване
1 Вх.-4213  09.11.2018 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

Списък на недопуснатите кандидати:
Няма.

*Забележка: допуснатият кандидат да си носи син химикал.