РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО).

29-01-2019 13:12:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв

след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 2128/18.12.2018 г,

за длъжността „технически сътрудник“

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

5375

I-во място

 

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

5375

 

 

Резерв:

Няма.

24-01-2019 16:06:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно

заповед № 2128/18.12.2018 г., за длъжността „технически сътрудник“

 

 

 

 

           Списък на допуснатия кандидат до трети етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

1.       

Вх.-5375

28.01.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.

16-01-2019 16:25:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 2128/18.12.2018 г., за длъжността „технически сътрудник“

 

           Списък на допуснатия кандидат до втори етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

      1.       

Вх.-5375

18.01.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

  

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.

11-01-2019 18:35:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 2128/18.12.2018 г., за длъжността „технически сътрудник“

 

           Списък на допуснатия кандидат до първи етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

1.       

Вх.-5375

15.01.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

 

 

 

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.