РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства

18-09-2019 15:46:00

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №2 за обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за МПС"

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1 за обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за МПС"

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №3 за обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за МПС"

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №5 за обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за МПС"

08-09-2017 16:55:34

Обявление за възложена поръчка

Договор по обособена позиция № 1: „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Мерцедес – Бенц“ (Mercedes-Benz)“

Договор по обособена позиция № 2: „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Хюндай“ (Hyundai)“

Договор по обособена позиция № 3: „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Ровер“ (ROVER)“

Договор по обособена позиция № 5: „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Волво“ (Volvo)“

10-07-2017 16:26:14

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 09.30 (девет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с Решение № 1178/17.05.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0002.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.