РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на държавен служител в Националната служба за охрана (НСО).

21-02-2019 15:06:00

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за проведения конкурс и класиране на кандидатите

за длъжността: „Главен експерт“

в административно звено: „Международно сътрудничество,

протокол и връзки с обществеността“ в Националната служба за охрана.

  

Класиране на най-успешно издържалите кандидати:

  

Име, презиме и фамилия на кандидата

Окончателен резултат

1.

Вх. № 46/08.01.2019 г.

35.83

2.

Вх. № 111/14.01.2019 г.

35.67

3.

Вх. № 130/15.01.2019 г.

35.23

                                                                 Дата: 21.02.2019 г.

25-01-2019 15:04:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс , обявен със

заповед № 14/07.01.2019 г., за длъжността „главен експерт“ в звено „Международно сътрудничество протокол и връзки с обществеността“

 ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

1.        

Вх. 45/08.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

2.        

Вх. 46/08.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

3.        

Вх. 72/10.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

4.        

Вх. 85/11.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

5.        

Вх. 107/14.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

6.        

Вх. 111/14.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

7.        

Вх.  112/14.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 09:00 часа да се яви в КПП на НСО

8.        

Вх. 130/15.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

9.        

Вх. 149/16.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

10.     

Вх. 165/17.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

11.     

Вх. 185/18.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

12.     

Вх. 186/18.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

13.     

Вх. 187/18.01.2019 г.

04.02.2019 г. в 14:00 часа да се яви в КПП на НСО

 

 НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ:

№ по ред

Входящ №

Основания за недопускане

      1.

Вх. 66/09.01.2019 г.

Не отговаря на изискването за придобито професионално направление и професионалната квалификация - съгласно постановление на МС №125/24.06.2002 г.

      2.

Вх. 169/17.01.2019 г.

Не отговаря на изискването за придобито професионално направление и професионалната квалификация - съгласно постановление на МС №125/24.06.2002 г.