РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в НСО за длъжност „младши технически сътрудник-механик по поддръжка на машини и инструменти“ - 1 (една) свободна длъжност.

19-03-2019 15:40:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 141/28.01.2019 г, за длъжността „младши технически сътрудник – механик по поддръжка на машини и инструменти автомонтьор“

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

571

I-во място

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

571

Резерв:

Няма.

15-03-2019 15:20:00

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед

№ 141/28.01.2019 г., за длъжността „мла

дши технически сътрудник – механик по поддръжка на машини и инструменти“

Допуснати : 

№ по ред Вх. Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО
1, Вх.-571 19.03.2019 г. – 08:30 ч.

Недопуснати :

Няма

06-03-2019 15:50:00

  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

№ 141/28.01.2019 г., за длъжността „младши технически сътрудник – механик по поддръжка на машини и инструменти“

 

Номер по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-571

11.03.2019 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

НЯМА.

01-03-2019 16:17:48

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 141/28.02.2019 г., за длъжността

„младши технически сътрудник – механик по поддръжка на машини и инструменти“

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-571

05.03.2019 г. – 09:00 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ:

НЯМА.