РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „сътрудник по охраната“ – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности.

23-07-2019 09:53:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 653/10.04.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

Крайно класиране:

За жени:

Вх. №

Класиране

1.       

Вх.-2589

I-во място

2.       

Вх.-2412

II-ро място

3.       

Вх.-1767

III-то място

4.       

Вх.-2115

IV-то място

5.       

Вх.-1783

V-то място

6.       

Вх.-2387

VI-то място

7.       

Вх.-2273

VII-мо място

 

За мъже:

Вх. №

Класиране

1.       

Вх.-2555

I-во място

2.       

Вх.-1544

II-ро място

3.       

Вх.-1718

III-то място

4.       

Вх.-1748

IV-то място

5.       

Вх.-2166

V-то място

6.       

Вх.-2113

VI-то място

7.       

Вх.-1734

VII-мо място

8.       

Вх.-2532

VIII-мо място

9.       

Вх.-1736

IX-то място

10.  

Вх.-1631

X-то място

11.  

Вх.-1599

XI-то място

12.  

Вх.-2553

XII-то място

 

Спечелили конкурса:

Вх. №

Вх.-2589

Вх.-2412

Вх.-1767

Вх.-2115

Вх.-1783

Вх.-2387

Вх.-2273

Вх.-2555

Вх.-1544

Вх.-1718

Вх.-1748

Вх.-2166

Вх.-2113

Вх.-1734

Вх.-2532

Вх.-1736

Вх.-1631

Вх.-1599

Вх.-2553

 

Резерв:

Няма.

12-07-2019 15:26:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед

№ 653/10.04.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

            ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

 

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1544

15.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

2.       

Вх.-1599

17.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

3.       

Вх.-1631

18.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

4.       

Вх.-1718

23.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

5.       

Вх.-1734

23.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

6.       

Вх.-1736

23.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

7.       

Вх.-1748

24.04.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

8.       

Вх.-1767

24.04.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

9.       

Вх.-1783

25.04.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

10.   

Вх.-2113

13.05.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

11.   

Вх.-2115

13.05.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

12.   

Вх.-2266

16.05.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

13.   

Вх.-2273

16.05.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

14.   

Вх.-2387

20.05.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

15.   

Вх.-2412

21.05.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

16.   

Вх.-2532

27.05.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

17.   

Вх.-2553

28.05.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

18.   

Вх.-2555

28.05.2019 г.

19.07.2019 г. – 09:00 ч.

19.   

Вх.-2589

29.05.2019 г.

18.07.2019 г. – 09:00 ч.

 

                    НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

1.       

Вх.-2056

09.05.2019 г.

2.       

Вх.-2157

14.05.2019 г.

3.       

Вх.-2231

15.05.2019 г.

4.       

Вх.-2232

15.05.2019 г.

5.       

Вх.-2383

20.05.2019 г.

6.       

Вх.-2408

21.05.2019 г.

7.       

Вх.-2533

27.05.2019 г.

 

14-06-2019 11:06:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 653/10.04.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

            ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

 

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1544

15.04.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-1599

17.04.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-1631

18.04.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-1718

23.04.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-1734

23.04.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

6.       

Вх.-1736

23.04.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

7.       

Вх.-1748

24.04.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

8.       

Вх.-1767

24.04.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

9.       

Вх.-1783

25.04.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

10.   

Вх.-2056

09.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

11.   

Вх.-2113

13.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

12.   

Вх.-2115

13.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

13.   

Вх.-2157

14.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

14.   

Вх.-2231

15.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

15.   

Вх.-2232

15.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

16.   

Вх.-2266

16.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

17.   

Вх.-2273

16.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

18.   

Вх.-2383

20.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

19.   

Вх.-2387

20.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

20.   

Вх.-2408

21.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

21.   

Вх.-2412

21.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

22.   

Вх.-2532

27.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

23.   

Вх.-2533

27.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

24.   

Вх.-2553

28.05.2019 г.

21.06.2019 г. – 08:30 ч.

25.   

Вх.-2555

28.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

26.   

Вх.-2589

29.05.2019 г.

20.06.2019 г. – 08:30 ч.

 

                    НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

1.       

Вх.-1583

16.04.2019 г.

2.       

Вх.-1626

18.04.2019 г.

3.       

Вх.-1633

18.04.2019 г.

4.       

Вх.-1768

24.04.2019 г.

5.       

Вх.-1794

25.04.2019 г.

6.       

Вх.-1918

02.05.2019 г.

7.       

Вх.-2077

10.05.2019 г.

8.       

Вх.-2132

13.05.2019 г.

9.       

Вх.-2158

14.05.2019 г.

10.   

Вх.-2159

14.05.2019 г.

11.   

Вх.-2194

15.05.2019 г.

12.   

Вх.-2239

15.05.2019 г.

13.   

Вх.-2278

16.05.2019 г.

14.   

Вх.-2384

20.05.2019 г.

15.   

Вх.-2414

21.05.2019 г.

16.   

Вх.-2426

21.05.2019 г.

17.   

Вх.-2465

22.05.2019 г.

18.   

Вх.-2537

27.05.2019 г.

19.   

Вх.-2608

29.05.2019 г.

20.   

Вх.-2667

31.05.2019 г.

 

 

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: допуснатите до втори етап кандидати да носят със себе си 2 (два) сини химикала.

07-06-2019 13:50:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 653/10.04.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

            ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

 

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1544

15.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

2.       

Вх.-1583

16.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

3.       

Вх.-1599

17.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

4.       

Вх.-1631

18.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

5.       

Вх.-1626

18.04.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

6.       

Вх.-1633

18.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

7.       

Вх.-1718

23.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

8.       

Вх.-1734

23.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

9.       

Вх.-1736

23.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

10.   

Вх.-1748

24.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

11.   

Вх.-1767

24.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

12.   

Вх.-1768

24.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

13.   

Вх.-1783

25.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

14.   

Вх.-1794

25.04.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

15.   

Вх.-1918

02.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

16.   

Вх.-2056

09.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

17.   

Вх.-2077

10.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

18.   

Вх.-2113

13.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

19.   

Вх.-2115

13.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

20.   

Вх.-2132

13.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

21.   

Вх.-2157

14.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

22.   

Вх.-2158

14.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

23.   

Вх.-2159

14.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

24.   

Вх.-2194

15.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

25.   

Вх.-2231

15.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

26.   

Вх.-2232

15.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

27.   

Вх.-2239

15.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

28.   

Вх.-2266

16.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

29.   

Вх.-2273

16.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

30.   

Вх.-2278

16.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

31.   

Вх.-2383

20.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

32.   

Вх.-2384

20.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

33.   

Вх.-2387

20.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

34.   

Вх.-2408

21.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

35.   

Вх.-2412

21.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

36.   

Вх.-2414

21.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

37.   

Вх.-2426

21.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

38.   

Вх.-2465

22.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

39.   

Вх.-2532

27.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

40.   

Вх.-2533

27.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

41.   

Вх.-2537

27.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

42.   

Вх.-2553

28.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

43.   

Вх.-2555

28.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

44.   

Вх.-2589

29.05.2019 г.

10.06.2019 г. – 09:00 ч.

45.   

Вх.-2608

29.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

46.   

Вх.-2667

31.05.2019 г.

11.06.2019 г. – 09:00 ч.

 

                    НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

Дата на регистрация

1.       

Вх.-1546

15.04.2019 г.

2.       

Вх.-1547

15.04.2019 г.

3.       

Вх.-1584

16.04.2019 г.

4.       

Вх.-1589

16.04.2019 г.

5.       

Вх.-1668

19.04.2019 г.

6.       

Вх.-1705

22.04.2019 г.

7.       

Вх.-1706

22.04.2019 г.

8.       

Вх.-1895

02.05.2019 г.

9.       

Вх.-1960

03.05.2019 г.

10.   

Вх.-1996

07.05.2019 г.

11.   

Вх.-2092

10.05.2019 г.

12.   

Вх.-2112

13.05.2019 г.

13.   

Вх.-2193

15.05.2019 г.

14.   

Вх.-2209

15.05.2019 г.

15.   

Вх.-2238

15.05.2019 г.

16.   

Вх.-2265

16.05.2019 г.

17.   

Вх.-2277

16.05.2019 г.

18.   

Вх.-2370

20.05.2019 г.

19.   

Вх.-2406

21.05.2019 г.

20.   

Вх.-2407

21.05.2019 г.

21.   

Вх.-2413

21.05.2019 г.

22.   

Вх.-2425

21.05.2019 г.

23.   

Вх.-2543

27.05.2019 г.

24.   

Вх.-2575

28.05.2019 г.

25.   

Вх.-2606

29.05.2019 г.

26.   

Вх.-2607

29.05.2019 г.

27.   

Вх.-2634

30.05.2019 г.

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: допуснатите до първи етап кандидати да носят в спортна раница (сак) подходящ спортен екип.