РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО) за длъжност „технически сътрудник – пожарникар“ в сектор „Въоръжение и пожарна безопасност“ (ВПБ) в отдел 07 - 1 (една) свободна длъжност.

25-06-2019 11:09:35

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 660/11.04.2019 г., изменена със заповед № 722/25.04.2019 г. и

заповед № 847/14.05.2019 г., за длъжността „технически сътрудник - пожарникар“

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

1595

I-во място

  

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

1595

 

 Резерв:

Няма.

20-06-2019 11:29:22

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 660/11.04.2019 г., изменена със заповед № 722/25.04.2019 г. и заповед № 847/14.05.2019 г., за длъжността „технически сътрудник - пожарникар“

  

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1595

24.06.2019 г. – 09:30 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ: - няма.

14-06-2019 10:58:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 660/11.04.2019 г., изменена със заповед № 722/25.04.2019 г. и заповед № 847/14.05.2019 г., за длъжността „технически сътрудник - пожарникар“

  

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1595

18.06.2019 г. – 08:30 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ: - няма.

11-06-2019 17:08:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 660/11.04.2019 г., изменена със заповед № 722/25.04.2019 г. и заповед № 847/14.05.2019 г., за длъжността „технически сътрудник - пожарникар“

 

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1595

13.03.2019 г. – 09:00 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ: - няма.