РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „шофьор на специализиран автомобил“ - 10 (десет) свободни длъжности

12-07-2019 15:24:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 856/15.05.2019 г., изменена и допълнена със заповед № 1088/26.06.2019 г., за длъжността „шофьор на специализиран автомобил“

Крайно класиране:

Вх. №

Резултати

1.

Вх. -2538

I-во място

2.

Вх. -2827

II-ро място

3.

Вх. -2737

III-то място

4.

Вх. -2362

IV-то място

5.

Вх. -2825

V-то място

  

Спечелили конкурса:

 

Вх. №

1.

Вх. -2538

2.

Вх. -2827

3.

Вх. -2737

4.

Вх. -2362

5.

Вх. -2825

 Резерв:

Няма.

10-07-2019 16:55:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРС, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 856/15.05.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 1088/26.06.2019 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2362

20.05.2019 г.

11.07.2019 г. – 09:30 ч.

2.       

Вх.-2538

27.05.2019 г.

11.07.2019 г. – 09:30 ч.

3.       

Вх.-2737

04.06.2019 г.

11.07.2019 г. – 09:30 ч.

4.       

Вх.-2825

07.06.2019 г.

11.07.2019 г. – 09:30 ч.

5.       

Вх.-2827

07.06.2019 г.

11.07.2019 г. – 09:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

1.       

Вх.-2503

23.05.2019 г.

2.       

Вх.-2843

10.06.2019 г.

3.       

Вх.-2844

10.06.2019 г.

4.       

Вх.-2974

17.06.2019 г.

02-07-2019 15:14:00

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРС, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 856/15.05.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 1088/26.06.2019 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2362

20.05.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-2503

23.05.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-2538

27.05.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-2737

04.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-2825

07.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

6.       

Вх.-2827

07.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

7.       

Вх.-2843

10.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

8.       

Вх.-2844

10.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

9.       

Вх.-2974

17.06.2019 г.

03.07.2019 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

1.       

Вх.-2424

21.05.2019 г.

2.       

Вх.-2539

27.05.2019 г.

3.       

Вх.-2635

30.05.2019 г.

4.       

Вх.-2669

31.05.2019 г.

5.       

Вх.-2849

10.06.2019 г.

6.       

Вх.-2860

10.06.2019 г.

7.       

Вх.-2880

11.06.2019 г.

8.       

Вх.-2956

14.06.2019 г.

9.       

Вх.-2963

14.06.2019 г.

10.  

Вх.-2973

17.06.2019 г.

11.  

Вх.-2986

17.06.2019 г.

12.  

Вх.-3018

18.06.2019 г.

13.  

Вх.-3031

19.06.2019 г.

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: допуснатите до втори етап кандидати да носят със себе си 2 (два) сини химикала.

 

26-06-2019 15:36:18

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРС,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 856/15.05.2019 Г., ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЛАДШИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2362

20.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-2424

21.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-2503

23.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-2538

27.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-2539

27.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

6.       

Вх.-2635

30.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

7.       

Вх.-2669

31.05.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

8.       

Вх.-2737

04.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

9.       

Вх.-2825

07.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

10.  

Вх.-2827

07.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

11.  

Вх.-2843

10.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

12.  

Вх.-2844

10.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

13.  

Вх.-2849

10.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

14.  

Вх.-2860

10.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

15.  

Вх.-2880

11.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

16.  

Вх.-2956

14.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

17.  

Вх.-2963

14.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

18.  

Вх.-2973

17.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

19.  

Вх.-2974

17.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

20.  

Вх.-2986

17.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

21.  

Вх.-3018

18.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

22.  

Вх.-3031

19.06.2019 г.

27.06.2019 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

1.       

Вх.-2402

21.05.2019 г.

2.       

Вх.-2651

30.05.2019 г.

3.       

Вх.-2859

10.06.2019 г.

4.       

Вх.-2883

11.06.2019 г.

5.       

Вх.-2897

12.06.2019 г.

6.       

Вх.-2929

13.06.2019 г.

7.       

Вх.-2976

17.06.2019 г.

8.       

Вх.-2983

17.06.2019 г.

9.       

Вх.-3023

18.06.2019 г.

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: допуснатите до първи етап кандидати да носят със себе си подходящ

спортен екип в сак или раница и 2 (два) сини химикала.