РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер в НСО на длъжност „Инспектор” – с функционални задължения на инструктор по стрелкова подготовка – 1/една/ свободна длъжност.

22-07-2019 04:10:00

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 959/31.05.2019 г., за длъжността „инспектор“ – с функционални задължения на инструктор по стрелкова подготовка в група „Специална подготовка“ на сектор „Учебен център“ в отдел 08

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

2842

I-во място

 

 

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

2842

 

 

 

Резерв:

Няма.

19-07-2019 17:29:09

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно  заповед № 959/31.05.2019 г., за длъжността „инспектор“ – с функционални задължения на

инструктор по стрелкова подготовка в група „Специална подготовка“ на сектор „Учебен център“ в отдел 08

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2842

22.07.2019 г. – 14:00 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ:

НЯМА.

09-07-2019 11:12:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно  заповед № 959/31.05.2019 г., за длъжността „инспектор“ – с функционални задължения на инструктор по стрелкова подготовка в група „Специална подготовка“ на сектор „Учебен център“ в отдел 08

  

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2842

16.07.2019 г. – 08:30 ч.

 НЕДОПУСНАТИ:

НЯМА.

02-07-2019 15:50:00

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРС, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 959/15.05.2019 Г., ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” – С ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНСТРУКТОР ПО СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА В ГРУПА „СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА“ НА СЕКТОР „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ В ОТДЕЛ 08

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2842

10.06.2019 г.

04.07.2019 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. номер

Дата на Регистрация

1.       

Вх.-2708

03.06.2019 г.

2.       

Вх.-2957

14.06.2019 г.

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: допуснатите до първи етап кандидати да носят със себе си подходящ спортен екип в сак или раница и 2 (два) сини химикала.