РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „технически сътрудник-автомонтьор“ – 3 (три) свободни длъжности

16-10-2019 16:41:29

СПИСЪК

на допуснатите кандидати, крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 1190/19.07.2019 г., за длъжността „технически сътрудник – автомонтьор“

 

Крайно класиране:

№ по ред

Вх. номер №

Място на класиране

1.       

4237/10.09.2019 г.

I-во място

 

 

Спечелил конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

1.       

4237/10.09.2019 г.

  

Резерв:

НЯМА.

15-10-2019 15:34:21

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1190/19.08.2019 г., за длъжността „технически сътрудник – автомонтьор“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-4237

16.10.2019 г. – 09:30 ч.

 

 НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-4245

2.       

Вх.-3874

3.       

Вх.-3789

4.       

Вх.-3790

5.       

Вх.-3785

01-10-2019 09:14:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1190/19.08.2019 г., за длъжността „технически сътрудник – автомонтьор“

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-4245

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-4237

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-3874

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-3789

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-3790

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

6.       

Вх.-3785

04.10.2019 г. – 08:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-3912

 

*Забележка: допуснатите до втори етап да си носят син химикал.

25-09-2019 14:44:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1190/19.08.2019 г., за длъжността „технически сътрудник – автомонтьор“

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-4245

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

2.       

Вх.-4237

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

3.       

Вх.-3912

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

4.       

Вх.-3874

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

5.       

Вх.-3789

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

6.       

Вх.-3790

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

7.       

Вх.-3785

27.09.2019 г. – 09:00 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-3957

 

*Забележка: допуснатите до първи етап да си носят подходящо работно облекло и син химикал.