РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „сътрудник по охраната” - 11 (единадесет) броя свободни длъжности, от които 6 (шест) са определени за заемане от мъже и 5 (пет) са определени за заемане от жени.

27-11-2019 12:59:32

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 1249/02.08.2019 г, за длъжността „сътрудник по охраната“

 

Крайно класиране:

За жени:

Вх. №

Класиране

1.       

4078

I-во място

2.       

4640

II-ро място

3.       

3869

III-то място

4.       

3994

IV-то място

5.       

4461

V-то място

 

 За мъже:

Вх. №

Класиране

1.       

3929

I-во място

2.       

4175

II-ро място

3.       

4532

III-то място

4.       

3795

IV-то място

5.       

3986

V-то място

6.       

4687

VI-то място

 

  

Спечелили конкурса:

Вх. №

1.       

4078

2.       

4640

3.       

3869

4.       

3994

5.       

4461

6.       

3929

7.       

4175

8.       

4532

9.       

3795

10.  

3986

11.  

4687

  

Резерв:

Вх. №

1.       

4530

2.       

4603

3.       

3923

4.       

3995

5.       

4716

19-11-2019 15:46:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1249/02.08.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

 1

Вх.-3795

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3869

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3923

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3929

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3986

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3994

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-3995

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

8

Вх.-4078

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

Вх.-4175

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

10 

Вх.-4461

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

11 

Вх.-4530

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

12 

Вх.-4532

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

13 

Вх.-4603

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

14 

Вх.-4640

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

15 

Вх.-4687

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

16 

Вх.-4716

22.11.2019 г. – 08:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

1

Вх.-3748

2

Вх.-3794

3

Вх.-4113

4

Вх.-4205

5

Вх.-4381

Вх.-4448

Вх.-4497

Вх.-4531

Вх.-4674

10 

Вх.-4734

 

30-10-2019 13:45:23

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1249/02.08.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-3748

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-3794

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-3795

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-3869

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-3923

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

6.       

Вх.-3929

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

7.       

Вх.-3986

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

8.       

Вх.-3994

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

9.       

Вх.-3995

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

10.  

Вх.-4078

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

11.  

Вх.-4113

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

12.  

Вх.-4175

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

13.  

Вх.-4205

01.11.2019 г. – 08:30 ч.

14.  

Вх.-4381

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

15.  

Вх.-4448

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

16.  

Вх.-4461

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

17.  

Вх.-4497

04.11.2019 г. – 08:30 ч..

18.  

Вх.-4530

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

19.  

Вх.-4531

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

20.  

Вх.-4532

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

21.  

Вх.-4603

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

22.  

Вх.-4640

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

23.  

Вх.-4674

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

24.  

Вх.-4687

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

25.  

Вх.-4716

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

26.  

Вх.-4734

04.11.2019 г. – 08:30 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-3743

2.       

Вх.-3780

3.       

Вх.-3803

4.       

Вх.-3811

5.       

Вх.-3947

6.       

Вх.-4050

7.       

Вх.-4101

8.       

Вх.-4380

9.       

Вх.-4412

10.  

Вх.-4549

11.  

Вх.-4732

12.  

Вх.-4733

 

* Забележка: допуснатите до втори етап да носят със себе си 2 (две) сини химикалки.

16-10-2019 16:43:20

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1249/02.08.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-3743

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

2.       

Вх.-3748

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

3.       

Вх.-3780

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

4.       

Вх.-3794

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

5.       

Вх.-3795

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

6.       

Вх.-3803

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

7.       

Вх.-3811

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

8.       

Вх.-3869

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

9.       

Вх.-3923

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

10.  

Вх.-3929

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

11.  

Вх.-3947

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

12.  

Вх.-3986

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

13.  

Вх.-3994

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

14.  

Вх.-3995

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

15.  

Вх.-4050

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

16.  

Вх.-4078

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

17.  

Вх.-4101

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

18.  

Вх.-4113

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

19.  

Вх.-4175

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

20.  

Вх.-4205

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

21.  

Вх.-4380

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

22.  

Вх.-4381

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

23.  

Вх.-4412

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

24.  

Вх.-4448

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

25.  

Вх.-4461

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

26.  

Вх.-4497

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

27.  

Вх.-4530

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

28.  

Вх.-4531

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

29.  

Вх.-4532

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

30.  

Вх.-4549

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

31.  

Вх.-4603

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

32.  

Вх.-4640

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

33.  

Вх.-4674

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

34.  

Вх.-4687

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

35.  

Вх.-4716

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

36.  

Вх.-4732

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

37.  

Вх.-4733

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

38.  

Вх.-4734

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-3851

2.       

Вх.-3857

3.       

Вх.-3958

4.       

Вх.-4039

5.       

Вх.-4230

6.       

Вх.-4374

7.       

Вх.-4411

8.       

Вх.-4477

9.       

Вх.-4495

10.  

Вх.-4498

11.  

Вх.-4665

12.  

Вх.-4693

13.  

Вх.-4717

 

* Забележка: допуснатите до първи етап да носят в спортна раница (сак) подходящ спортен екип.