РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „сътрудник по охраната” - 11 (единадесет) броя свободни длъжности, от които 6 (шест) са определени за заемане от мъже и 5 (пет) са определени за заемане от жени.

16-10-2019 16:43:20

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 1249/02.08.2019 г., за длъжността „сътрудник по охраната“

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-3743

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

2.       

Вх.-3748

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

3.       

Вх.-3780

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

4.       

Вх.-3794

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

5.       

Вх.-3795

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

6.       

Вх.-3803

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

7.       

Вх.-3811

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

8.       

Вх.-3869

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

9.       

Вх.-3923

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

10.  

Вх.-3929

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

11.  

Вх.-3947

22.10.2019 г. – 14:00 ч.

12.  

Вх.-3986

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

13.  

Вх.-3994

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

14.  

Вх.-3995

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

15.  

Вх.-4050

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

16.  

Вх.-4078

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

17.  

Вх.-4101

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

18.  

Вх.-4113

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

19.  

Вх.-4175

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

20.  

Вх.-4205

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

21.  

Вх.-4380

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

22.  

Вх.-4381

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

23.  

Вх.-4412

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

24.  

Вх.-4448

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

25.  

Вх.-4461

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

26.  

Вх.-4497

23.10.2019 г. – 14:00 ч.

27.  

Вх.-4530

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

28.  

Вх.-4531

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

29.  

Вх.-4532

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

30.  

Вх.-4549

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

31.  

Вх.-4603

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

32.  

Вх.-4640

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

33.  

Вх.-4674

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

34.  

Вх.-4687

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

35.  

Вх.-4716

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

36.  

Вх.-4732

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

37.  

Вх.-4733

24.10.2019 г. – 14:00 ч.

38.  

Вх.-4734

21.10.2019 г. – 14:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх.

1.       

Вх.-3851

2.       

Вх.-3857

3.       

Вх.-3958

4.       

Вх.-4039

5.       

Вх.-4230

6.       

Вх.-4374

7.       

Вх.-4411

8.       

Вх.-4477

9.       

Вх.-4495

10.  

Вх.-4498

11.  

Вх.-4665

12.  

Вх.-4693

13.  

Вх.-4717

 

* Забележка: допуснатите до първи етап да носят в спортна раница (сак) подходящ спортен екип.