РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „шофьор на специализиран автомобил“ - 10 (десет) свободни длъжности.

19-12-2019 16:01:17

СПИСЪК

на допуснатите кандидати, крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 1624/03.10.2019 г., изменена със заповед № 1947/06.11.2019 г.

за длъжността „шофьор на специализиран автомобил“

Крайно класиране:

№ по ред

Вх. номер №

Място на класиране

1.       

5278/29.10.2019 г.

I-во място

2.       

5345/31.10.2019 г.

II-ро място

3.       

5198/23.10.2019 г.

III-то място

4.       

5296/30.10.2019 г.

IV-то място

 

Спечелили конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

1.       

5278/29.10.2019 г.

2.       

5345/31.10.2019 г.

3.       

5198/23.10.2019 г.

4.       

5296/30.10.2019 г.

 

Резерв:

НЯМА.

16-12-2019 16:32:39

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР

НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1624/03.10.2019 Г., ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД

№ 1947/06.11.2019 г.

 

ДОПУСНАТИ:

Входящ №

Дата и час за явяване на КПП на НСО

Вх.-5198

18.12.2019 г. в 09:00 часа

Вх.-5278

18.12.2019 г. в 09:00 часа

Вх.-5296

18.12.2019 г. в 09:00 часа

Вх.-5345

18.12.2019в 09:00 часа

 

НЕДОПУСНАТИ:

Входящ №

Вх.-4990

 

09-12-2019 12:52:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1624/03.10.2019 Г., ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № 1947/06.11.2019 г

 

ДОПУСНАТИ:

Входящ №

Дата и час за явяване на КПП на НСО

Вх.-4990

10.12.2019 г. в 08:30 часа

Вх.-5198

10.12.2019 г. в 08:30 часа

Вх.-5278

10.12.2019 г. в 08:30 часа

Вх.-5296

10.12.2019 г. в 08:30 часа

Вх.-5345

10.12.2019 г. в 08:30 часа

 

НЕДОПУСНАТИ:

Входящ №

Вх.-4985

Вх.-5001

Вх.-5024

Вх.-5074

Вх.-5087

Вх.-5107

Вх.-5259

Вх.-5277

Вх.-5316

Вх.-5401

Вх.-5645

Вх.-5656

Вх.-5723

Вх.-5770

 

*Забележка: Допуснатите кандидатите да носят със себе си 2 сини химикалки.

02-12-2019 14:52:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1624/03.10.2019 Г., ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № 1947/06.11.2019 г.

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-4985

2.       

Вх.-4990

3.       

Вх.-5001

4.       

Вх.-5024

5.       

Вх.-5074

6.       

Вх.-5087

7.       

Вх.-5107

8.       

Вх.-5198

9.       

Вх.-5259

10.   

Вх.-5277

11.   

Вх.-5278

12.   

Вх.-5296

13.   

Вх.-5316

14.   

Вх.-5345

15.   

Вх.-5401

16.   

Вх.-5645

17.   

Вх.-5656

18.   

Вх.-5723

19.   

Вх.-5770

 

*Кандидатите да се явят на контролно-пропускателния пункт на НСО на 04.12.2019 година в 09.00 ч. и да носят със себе си подходящ спортен екип и 2 сини химикала.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1624/03.10.2019 Г., ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № 1947/06.11.2019 г.

 

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-4874

2.       

Вх.-5157

3.       

Вх.-5250

4.       

Вх.-5416