РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „технически сътрудник-автомонтьор“ – 2 (две) свободни длъжности.

06-12-2019 09:28:00

СПИСЪК

на допуснатите кандидати, крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1627/04.10.2019 г., за длъжността „технически сътрудник – автомонтьор"

№ по ред

Вх. номер №

Място на класиране

1.  

5222/24.10.2019 г.

I-во място

Крайно класиране:

Спечелил конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

1.  

5222/24.10.2019 г.

Резерв:

НЯМА.

29-11-2019 13:39:00

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-АВТОМОНТЬОР“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1627/04.10.2019 Г.

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-5222

 *Кандидатът да се яви на контролно-пропускателния пункт на НСО на 04.12.2019 година в 09.00 ч.

  

 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-АВТОМОНТЬОР“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1627/04.10.2019 Г.

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.- 5248

2.       

Вх.- 5232

20-11-2019 14:44:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 1627/04.10.2019 г., за длъжността „технически сътрудник-автомонтьор“

 

 

           Списък на допуснатия кандидат до първи етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

1.       

Вх.-5222

25.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в КПП на НСО

 

2.       

Вх.-5248

25.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в ПП на НСО

 

3.       

Вх.-5232

25.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в КПП на НСО

 

 

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.

 *Забележка: допуснатите до втори етап кандидати да си носят две сини химикалки.

15-11-2019 11:02:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 1627/04.10.2019 г., за длъжността „технически сътрудник-автомонтьор“

 

           Списък на допуснатия кандидат до първи етап:

№ по ред

Входящ №

Дата, час и място на явяване

 

1.       

Вх.-5222

19.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в КПП на НСО

 

2.       

Вх.-5248

19.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в ПП на НСО

 

3.       

Вх.-5232

19.11.2019 г. в 08:30 часа да се яви в КПП на НСО

 

 

Списък на недопуснатите кандидати:

Няма.

 

*Забележка: допуснатите до първи етап кандидати да си носят подходящо работно облекло в спортен сак или раница.