РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер в НСО за длъжност „главен експерт II-ра степен“ – 1 (една) свободна длъжност

09-12-2019 12:45:00

СПИСЪК

на допуснатите кандидати, крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1955/07.11.2019 г., за длъжността „главен експерт II-ра степен“

№ по ред

Вх. номер №

Място на класиране

1.  

5537/12.11.2019 г.

I-во място

Крайно класиране:

Спечелил конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

1.  

5537/12.11.2019 г.

Резерв:

НЯМА.

04-12-2019 13:29:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ II-РА СТЕПЕН“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1955/07.11.2019 г.

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-5537

 

 

Допуснатият кандидат да се яви на КПП-НСО на 06.12.2019 г. в 9:15 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-5538

2.       

Вх.-5624

29-11-2019 14:53:00

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ II-РА СТЕПЕН“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1955/07.11.2019 г.

 

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-5537

2.       

Вх.-5538

3.       

Вх.-5624

  *Допуснатите до втори етап на конкурса кандидати да се явят на контролно-пропускателния пункт на НСО на 02.12.2019 година в 09:00 ч. и да носят 2 сини химикала.

26-11-2019 17:55:22

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП НА

КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ II-РА СТЕПЕН“,

ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1955/07.11.2019 г.

 

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-5537

2.       

Вх.-5538

3.       

Вх.-5624

  

Допуснатите до първи етап на конкурса кандидати да се явят на

контролно-пропускателния пункт на НСО на 28.11.2019 година в 09:00 ч. и да носят 2 сини химикала.