РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности

10-03-2020 17:39:00

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП „ИЗПИТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“ НА КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 155/28.01.2020 Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 177/30.01.2020 Г.,  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ I-ВА СТЕПЕН“– ДВЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

 

*Забележка: за допуснатите до първи етап кандидати ще има допълнителна информация на сайта на службата, относно датите на явяване и провеждане на първия етап от конкурса.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-483/11.02.2020 г.

2.       

Вх.-602/18.02.2020 г.

3.       

Вх.-647/21.02.2020 г.

4.       

Вх.-686/25.02.2020 г.

5.       

Вх.-724/26.02.2020 г.

6.       

Вх.-727/27.02.2020 г.

7.       

Вх.-731/27.02.2020 г.

8.       

Вх.-736/27.02.2020 г.

9.       

Вх.-738/27.02.2020 г.

10.  

Вх.-743/27.02.2020 г.

11.  

Вх.-744/27.02.2020 г.

 

31-01-2020 15:59:00

Автобиография

31-01-2020 11:09:00

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.

Изменение на заповед № 155 от 28.01.2020 г. на Началника на НСО, относно обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.