РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „шофьор на специализиран автомобил“ - 10 (десет) свободни длъжности.

23-07-2020 17:11:00

 

Крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс,

обявен със заповед № 543/15.04.2020 г. изменена със заповед № 923/23.06.2020 г., за длъжността „шофьор на специализиран автомобил“ 


Крайно класиране:

№ по ред

Вх. номер №

Място на класиране

 1.  

Вх. №1559/10.06.2020 г.

I-во място

 1.  

Вх. №1700/19.06.2020 г.

II-ро място

 1.  

Вх. №1629/16.06.2020 г.

III-то място

 1.  

Вх. №1338/19.05.2020 г.

IV-то място

 1.  

В - №3284/13.05.2020 г.

V-то място

 1.  

Вх. №1545/09.06.2020 г.

VI-то място

 1.  

Вх. №1211/29.04.2020 г.

VII-мо място

 1.  

Вх. №1223/04.05.2020 г.

VIII-мо място

 1.  

Вх. №1377/26.05.2020 г.

IX-то място


 

Спечелили конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

 1.  

Вх. №1559/10.06.2020 г.

 1.  

Вх. №1700/19.06.2020 г.

 1.  

Вх. №1629/16.06.2020 г.

 1.  

Вх. №1338/19.05.2020 г

 1.  

В - №3284/13.05.2020 г.

 1.  

Вх. №1545/09.06.2020 г.

 1.  

Вх. №1211/29.04.2020 г.

 1.  

Вх. №1223/04.05.2020 г.

 1.  

Вх. №1377/26.05.2020 г.

 

 Резерв няма.

20-07-2020 16:51:00

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно заповед
№ 543/15.04.2020 г., изменена със заповед № 923/23.06.2020 г., за длъжността
„шофьор на специализиран автомобил“

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред Вх. № Дата и час на явяване на КПП-то на НСО
1 Вх.-1211 23.07.20120 г. в 09:00 часа
2 Вх.-1223 23.07.20120 г. в 09:00 часа
3 Вх.-1338 23.07.20120 г. в 09:00 часа
4 Вх.-1377 23.07.20120 г. в 09:00 часа
5 Вх.-1545 23.07.20120 г. в 09:00 часа
6 Вх.-1559 23.07.20120 г. в 09:00 часа
7 Вх.-1629 23.07.20120 г. в 09:00 часа
8 Вх.-1700 23.07.20120 г. в 09:00 часа
9 В.-3284 23.07.20120 г. в 09:00 часа

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

1 Вх.-1192  
2 Вх.-1286  
3 Вх.-1365  

07-07-2020 15:38:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно заповед

№ 543/15.04.2020 г., изменена със заповед № 923/23.06.2020 г., за длъжността

„шофьор на специализиран автомобил“

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-то на НСО

1.      

Вх.-1192

09.07.20120 г. в 08:30 часа

2.      

Вх.-1211

09.07.20120 г. в 08:30 часа

3.      

Вх.-1223

09.07.20120 г. в 08:30 часа

4.      

Вх.-1286

09.07.20120 г. в 08:30 часа

5.      

Вх.-1338

09.07.20120 г. в 08:30 часа

6.      

Вх.-1365

09.07.20120 г. в 08:30 часа

7.      

Вх.-1377

09.07.20120 г. в 08:30 часа

8.      

Вх.-1545

09.07.20120 г. в 08:30 часа

9.      

Вх.-1559

09.07.20120 г. в 08:30 часа

10.                        

Вх.-1629

09.07.20120 г. в 08:30 часа

11.                        

Вх.-1700

09.07.20120 г. в 08:30 часа

12.                        

Вх.-3284

09.07.20120 г. в 08:30 часа

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

1.

Вх.-1183

2.

Вх.-1193

3.

Вх.-1222

4.

Вх.-1224

5.

Вх.-1225

6.

Вх.-1230

7.

Вх.-1262

8.

Вх.-1281

9.

Вх.-1282

10.

Вх.-1288

11.

Вх.-1347

12.

Вх.-1376

13.

Вх.-1396

14.

Вх.-1404

15.

Вх.-1450

16.

Вх.-1476

17.

Вх.-1503

18.

Вх.-1530

19.

Вх.-1539

20.

Вх.-1556

21.

Вх.-1562

22.

Вх.-1574

23.

Вх.-1600

24.

Вх.-1623

25.

Вх.-1637

26.

Вх.-1650

27.

Вх.-1702

 

 

*Забележка: допуснатите до втори етап кандидати да носят със себе си 2 (два) броя сини химикалки.

29-06-2020 14:47:00

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 543/15.04.2020 г., изменена със заповед № 923/23.06.2020 г., за длъжността

„шофьор на специализиран автомобил“

1.      

Вх.-1183

2.      

Вх.-1192

3.      

Вх.-1193

4.      

Вх.-1211

5.      

Вх.-1222

6.      

Вх.-1223

7.      

Вх.-1224

8.      

Вх.-1225

9.      

Вх.-1230

10.                        

Вх.-1262

11.                        

Вх.-1281

12.                        

Вх.-1282

13.                        

Вх.-1286

14.                        

Вх.-1288

15.                        

Вх.-1338

16.                        

Вх.-1347

17.                        

Вх.-1365

18.                        

Вх.-1376

19.                        

Вх.-1377

20.                        

Вх.-1396

21.                        

Вх.-1404

22.                        

Вх.-1450

23.                        

Вх.-1476

24.                        

Вх.-1503

25.                        

Вх.-1530

26.                        

Вх.-1539

27.                        

Вх.-1545

28.                        

Вх.-1556

29.                        

Вх.-1559

30.                        

Вх.-1562

31.                        

Вх.-1574

32.                        

Вх.-1600

33.                        

Вх.-1623

34.                        

Вх.-1629

35.                        

Вх.-1637

36.                        

Вх.-1650

37.                        

Вх.-1700

38.                        

Вх.-1702

39.                        

В-3284

 

Кандидатите, допуснати до първи етап да се явят на КПП на НСО, както следва:

 • от 1. до 18. – в 08.00 ч. на 01.07.2020 г.;
 • от 19 до 27 и от 29 до 38 – в 09.30 ч. на 01.07.2020 г.
 • кандидатите 28 и 39 – да се явят в 08.00 ч. на 02.07.2020 г.

Да носят със себе си син химикал и спортен екип. Не се допускат кандидати, облечени с къси панталони или потници.


СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно заповед

№ 543/15.04.2020 г., изменена със заповед № 923/23.06.2020 г., за длъжността

„шофьор на специализиран автомобил“

 

1.      

Вх.-1195

2.      

Вх.-1238

3.      

Вх.-1289

4.      

Вх.-1330

5.      

Вх.-1334

6.      

Вх.-1398

7.      

Вх.-1555

8.      

Вх.-1563

9.      

Вх.-1633

10.                        

Вх.-1676

11.                        

Вх.-1677

12.                        

Вх.-1685

13.                        

Вх.-1699

14.                        

Вх.-1701