РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „шофьор на специализиран автомобил“ - 10 (десет) свободни длъжности.