РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в НСО - сектор 02 „Оперативна информация и взаимодействие“ (ОИВ) в отдел 04 – 1 (една) свободна длъжност

29-06-2020 14:06:00

Крайно класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 709/26.05.2020 г., за длъжността „технически сътрудник“

 Крайно класиране:

Спечелил конкурса:

№ по ред

Вх. номер №

1.       

1400/27.05.2020 г.

 Резерв:

НЯМА.

23-06-2020 12:40:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 709/26.05.2020 г., за длъжността „технически сътрудник“ в сектор 02 „Оперативна информация и взаимодействие“ в отдел 04

 

ДОПУСНАТИ: 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1400

29.06.2020 г. – 09:00 ч.

 НЕДОПУСНАТИ:

  • НЯМА.

17-06-2020 14:45:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 709/26.05.2020 г., за длъжността „технически сътрудник“ в сектор 02 „Оперативна информация и взаимодействие“ в отдел 04

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1400

19.06.2020 г. – 09:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

-НЯМА.

*Забележка: допуснатия до втори етап кандидат да носи със себе си син химикал.

12-06-2020 12:12:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 709/26.05.2020 г., за длъжността „технически сътрудник“ в сектор 02 „Оперативна информация и взаимодействие“ в отдел 04

  

ДОПУСНАТИ: 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-1400

16.06.2020 г. – 09:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ: 

№ по ред

Вх. №

1.      

Вх.-1491

2.      

Вх.-1497

 *Забележка: допуснатия до първи етап кандидат да носи със себе си син химикал.