РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за държавен служител за длъжността „Счетоводител” в звено „Финансово - счетоводно“ на Националната служба за охрана – за 3 (три) свободни бройки