РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за държавен служител за длъжността „Счетоводител” в звено „Финансово - счетоводно“ на Националната служба за охрана – за 3 (три) свободни бройки

26-01-2021 09:26:00

УВЕДОМЛЕНИЕ : Системата за определяне на резултатите и източниците за подготовка с приблизително процентно съотношение спрямо въпросите от теста на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Счетоводител“ в звено „Финансово – счетоводно“ на Националната служба за охрана ще бъдат публикувани на сайта на НСО на 27.01.2021 г.

Председател:

Христо Гавазов