РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер в НСО на длъжност "младши инспектор" - 1 (една) свободна длъжност.