РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

"Периодична доставка на автомобилни гуми за нуждите на Национална служба за охрана."

12-12-2015 11:58:00

1 .Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 185/60 R 14 - позиция № 1 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702043&newver=2

2. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 195/65 R 15 - позиция № 2 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702044&newver=2

3. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 205/65 R 15 - позиция № 3 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702046&newver=2

4. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 205/60 R 16 - позиция № 6 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702048&newver=2

5. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 215/55 R 16 - позиция № 7 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702050&newver=2

6. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 215/60 R 16 - позиция № 8 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702051&newver=2

7. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 225/55 R 16 - позиция № 9 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702052&newver=2

8. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 235/55 R 17 - позиция № 10 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702053&newver=2

9. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 235/50 R 18 - позиция № 11 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702054&newver=2

10. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 255/45 R 18 - позиция № 12 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702055&newver=2

11. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 255/55 R 18 - позиция № 13 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702056&newver=2

12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 285/60 R 18 - позиция № 14 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702058&newver=2

13. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 255/50 R 19 - позиция № 15 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702059&newver=2

14. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на зимни автомобилни гуми с размер 285/50 R 20 - позиция № 16 (съгласно номерацията в покана № 1975/24.09.2015 г. на Възложителя).

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=702060&newver=2

25-05-2015 10:29:14

 1. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668053&newver=2

 2. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668054&newver=2

 3. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668055&newver=2

 4. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668056&newver=2

 5. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668058&newver=2

 6. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668061&newver=2

 7. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668062&newver=2

 8. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668063&newver=2

 9. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668064&newver=2

 10. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668065&newver=2

 11. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668066&newver=2

 12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668068&newver=2

 13. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668073&newver=2

 14. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668074&newver=2

 15. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668075&newver=2

 16. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668076&newver=2

 17. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668077&newver=2

 18. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668078&newver=2

 19. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668079&newver=2

 20. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=668080&newver=2

10-12-2014 15:29:00

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка