РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности

02-06-2021 14:19:50

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 995/05.03.2021 г., за длъжността „младши сътрудник“-охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

710

I-во място

2.       

830

II-ро място

3.       

826

III-то място

4.       

785

IV-то място

5.       

669

V-то място

6.       

865

VI-то място

7.       

731

VII-мо място

8.       

670

VIII-мо място

9.       

803

IX-то място

10.  

695

X-то място

11.  

850

XI-то място

12.  

715

XII-то място

13.  

672

XIII-то място

14.  

736

XIV-то място

15.  

839

XV-то място

16.  

884

XVI-то място

17.  

842

XVII-то място

18.  

761

XVIII-то място

19.  

913

XIX-то място

20.  

878

XX-то място

21.  

819

XXI-во място

 

Спечелили конкурса:

Вх. №

1.       

710

2.       

830

3.       

826

4.       

785

5.       

669

6.       

865

7.       

731

8.       

670

9.       

803

10.  

695

11.  

850

12.  

715

13.  

672

14.  

736

15.  

839

 

Резерв:

Вх. №

1.       

884

2.       

842

 *Забележка: Класираните и резервните кандидати да се явят на КПП-НСО в 11:00 часа на 04.06.2021 г. за подаване на документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и вземане на мерки за униформено облекло.

 

26-05-2021 15:50:16

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 995/05.03.2021 г., за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ - охранител 15 (петнадесет) броя свободни длъжности

 ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Номер

Да се явят на КПП-НСО на

1.        

Вх.-850

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

2.        

Вх.-878

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

3.        

Вх.-669

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

4.        

Вх.-865

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

5.        

Вх.-826

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

6.        

Вх.-736

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

7.        

Вх.-842

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

8.        

Вх.-695

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

9.        

Вх.-913

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

10.    

Вх.-884

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

11.    

Вх.-819

28.05.2021 г. – 10.00 ч.

12.    

Вх.-803

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

13.    

Вх.-672

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

14.    

Вх.-715

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

15.    

Вх.-761

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

16.    

Вх.-830

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

17.    

Вх.-839

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

18.    

Вх.-785

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

19.    

Вх.-731

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

20.    

Вх.-710

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

21.    

Вх.-670

31.05.2021 г. – 10.00 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Име

1.        

Вх.-729

 

 

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

2.        

Вх.-654

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

3.        

Вх.-760

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

4.        

Вх.-716

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

5.        

Вх.-907

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

6.        

Вх.-906

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

7.        

Вх.-918

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

8.        

Вх.-752

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

9.        

Вх.-820

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

10.    

Вх.-914

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

11.    

Вх.-689

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

12.    

Вх.-733

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

13.    

Вх.-811

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

05-05-2021 16:55:00

Недопуснати до втори етап „Психологично изследване“, съгласно заповед № 955/05.03.2021 г. са следните кандидати:

№ по ред

Номер

Основание

 1

Вх.-882

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-881

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-696

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-905

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-688

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-829

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-922

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-885

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

Вх.-838

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

10 

Вх.-798

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11 

Вх.-857

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

12 

Вх.-687

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

13 

Вх.-691

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

14 

Вх.-732

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

15 

Вх.-837

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

16 

Вх.-849

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

17 

Вх.-797

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

18 

Вх.-856

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

19 

Вх.-870

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

20 

Вх.-784

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

21 

Вх.-762

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

22 

Вх.-917

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

23 

Вх.-861

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

24 

Вх.-812

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

25 

Вх.-883

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

26 

Вх.-862

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

05-05-2021 16:53:00

Допуснати до втори етап „Психологично изследване“, съгласно заповед № 955/05.03.2021 г. са следните кандидати:

по ред

Номер

Дата и час на явяване

 1

Вх.-729

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 2

Вх.-654

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 3

Вх.-850

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 4

Вх.-669

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 5

Вх.-760

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 6

Вх.-736

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 7

Вх.-716

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 8

Вх.-842

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

 9

Вх.-695

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

10 

Вх.-913

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

11 

Вх.-907

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

12 

Вх.-884

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

13 

Вх.-819

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

14 

Вх.-906

10.05.2021 г. – 08.30 ч.

15 

Вх.-878

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

16 

Вх.-865

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

17 

Вх.-826

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

18 

Вх.-918

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

19 

Вх.-752

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

20 

Вх.-820

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

21 

Вх.-803

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

22 

Вх.-672

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

23 

Вх.-715

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

24 

Вх.-914

11.05.2021 г. – 08.30 ч.

25 

Вх.-689

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

26 

Вх.-733

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

27 

Вх.-761

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

28 

Вх.-830

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

29 

Вх.-839

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

30 

Вх.-785

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

31 

Вх.-731

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

32 

Вх.-710

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

33 

Вх.-670

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

34 

Вх.-811

12.05.2021 г. – 08.30 ч.

 

Кандидатите да се явят в указания ден и час и да носят със себе си син химикал.

23-04-2021 16:25:00

Недопуснатите до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка“

са следните кандидати:

 

№ по ред

Вх. номер

Мотиви

1.       

Вх.-662

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

2.       

Вх.-671

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

3.       

Вх.-673

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

4.       

Вх.-709

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

5.       

Вх.-712

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

6.       

Вх.-713

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

7.       

Вх.-714

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

8.       

Вх.-737

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

9.       

Вх.-755

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

10.   

Вх.-783

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

11.   

Вх.-786

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

12.   

Вх.-831

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

13.   

Вх.-848

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

14.   

Вх.-853

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

15.   

Вх.-871

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

16.   

Вх.-886

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

17.   

Вх.-892

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

18.   

Вх.-893

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

19.   

Вх.-895

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

20.   

Вх.-912

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

21.   

Вх.-915

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

22.   

Вх.-919

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

23.   

Вх.-821

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

24.   

Вх.-888

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗНСО

23-04-2021 16:22:00

Допуснати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка“

са следните кандидати:

 

№ по ред

Вх. номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-654

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

2.       

Вх.-669

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

3.       

Вх.-670

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

4.       

Вх.-672

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

5.       

Вх.-687

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

6.       

Вх.-688

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

7.       

Вх.-689

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

8.       

Вх.-691

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

9.       

Вх.-695

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

10.   

Вх.-696

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

11.   

Вх.-710

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

12.   

Вх.-715

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

13.   

Вх.-716

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

14.   

Вх.-729

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

15.   

Вх.-731

27.04.2021 г. – 08.30 ч.

16.   

Вх.-732

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

17.   

Вх.-733

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

18.   

Вх.-736

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

19.   

Вх.-752

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

20.   

Вх.-760

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

21.   

Вх.-761

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

22.   

Вх.-762

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

23.   

Вх.-784

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

24.   

Вх.-785

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

25.   

Вх.-797

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

26.   

Вх.-798

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

27.   

Вх.-803

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

28.   

Вх.-811

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

29.   

Вх.-812

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

30.   

Вх.-819

27.04.2021 г. – 13.30 ч.

31.   

Вх.-820

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

32.   

Вх.-829

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

33.   

Вх.-830

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

34.   

Вх.-839

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

35.   

Вх.-842

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

36.   

Вх.-849

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

37.   

Вх.-850

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

38.   

Вх.-856

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

39.   

Вх.-857

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

40.   

Вх.-861

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

41.   

Вх.-862

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

42.   

Вх.-865

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

43.   

Вх.-870

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

44.   

Вх.-883

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

45.   

Вх.-884

28.04.2021 г. – 13.30 ч.

46.   

Вх.-885

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

47.   

Вх.-905

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

48.   

Вх.-906

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

49.   

Вх.-907

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

50.   

Вх.-913

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

51.   

Вх.-914

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

52.   

Вх.-918

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

53.   

Вх.-922

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

54.   

Вх.-826

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

55.   

Вх.-837

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

56.   

Вх.-838

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

57.   

Вх.-878

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

58.   

Вх.-881

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

59.   

Вх.-882

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

60.   

Вх.-917

28.04.2021 г. – 08.30 ч.

Забележка: Кандидатите да се явят в указания ден и час и да носят със себе си спортен екип