РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на офицер за длъжност „младши инспектор“ в сектор 05 на отдел 01 – 1 /една/ свободна длъжност

14-05-2021 14:33:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 1120/12.04.2021 г., за офицер на длъжност „младши инспектор“ в сектор 05 на отдел 01 – 1 (един) брой свободна длъжност

  

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-1111

25.05.2021 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-1112

25.05.2021 г. – 08:30 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ:

 НЯМА.

 *Забележка: допуснатите до първи етап кандидати да носят със себе си син химикал.

28-04-2021 15:17:00

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 1120/12.04.2021 г., за офицер на длъжност „младши инспектор“ в сектор 05 на отдел 01 – 1 (един) брой свободна длъжност

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.

Вх.-1111

11.05.2021 г. – 10:00 ч.

2.

Вх.-1112

11.05.2021 г. – 10:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

НЯМА.

*Забележка: допуснатите до първи етап кандидати да носят със себе си син химикал.