РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас

28-11-2019 15:10:00

Решение относно отстраняване от ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас", обявена с решение № 2140 от 27.09.2019 г. и прекратяване на ограничената процедура;

Протокол по обществена поръчка с предмет "Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас" - закрито заседание

Протокол по обществена поръчка с предмет "Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас" - публично заседание

30-09-2019 15:48:00

Решение за обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“

Документация за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас"

Образци за участие:

Приложение 1.docx

Приложение 3.docx

Приложение 4.docx

Приложение 5.docx

Приложение 6.docx

Приложение 7.docx

Приложение 8.docx

Приложение 9.docx

Приложение 10.docx