РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

26-07-2021 09:15:40

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1381/03.06.2021 г., за длъжността „младши сътрудник“-автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

2327

I-во място

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

2327

 

Резерв:

НЯМА.

16-07-2021 15:36:46

 СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 1381/03.06.2021 г., за длъжността „младши сътрудник“-автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2327

22.07.2021 г. – 09:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до трети етап

1.       

Вх.-1990

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

2.       

Вх.-1991

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

3.       

Вх.-2201

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

 

05-07-2021 19:30:04

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 1381/03.06.2021 г., за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор 3 (три) броя свободни длъжности

ДОПУСНАТИ:

по ред

Номер

Да се явят на КПП-НСО на

 1

Вх.-1990

12.07.2021 г. – 08.30 ч.

 2

Вх.-1991

12.07.2021 г. – 08.30 ч.

 3

Вх.-2201

12.07.2021 г. – 08.30 ч.

 4

Вх.-2327

12.07.2021 г. – 08.30 ч.* Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал

НЕДОПУСНАТИ:

Няма

30-06-2021 21:00:02


 


 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 1381/03.06.2021 г., за длъжността „младши сътрудник“-автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности


 

ДОПУСНАТИ:


 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1

Вх.-1990

01.07.2021 г. – 08:30 ч.

2

Вх.-1991

01.07.2021 г. – 08:30 ч.

3

Вх.-2201

01.07.2021 г. – 08:30 ч.

4

Вх.-2327

01.07.2021 г. – 08:30 ч.


 


 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1

Вх.-2361

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО


 


 


 

*Забележка: допуснатите до първи етап кандидати да носят със себе си син химикал и подходящо работно облекло.