РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в НСО за длъжност „главен технически сътрудник“ – охранител /куриер/ в сектор 01 на отдел 02 – 1 брой свободна длъжност

21-02-2022 18:02:54

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 1501/05.07.2021 г., за длъжността „главен технически сътрудник“-охранител /куриер/ – общо 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 01 на отдел 02

 

ДОПУСНАТ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2684

28.07.2021 г. – 09:00 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ – Няма.

29-07-2021 12:03:45

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1501/05.07.2021 г., за длъжността „главен технически сътрудник“ охранител /куриер/ – общо 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 01 на отдел 02

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

2684

I-во място

 

Спечелил конкурса:

Вх. №

1.       

2684

 

Резерв:

НЯМА.

27-07-2021 09:58:36

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 1501/05.07.2021 г., за длъжността „главен технически сътрудник“-охранител /куриер/ – общо 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 01 на отдел 02

 

ДОПУСНАТ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2684

28.07.2021 г. – 09:00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ – Няма.

21-07-2021 12:24:40

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 1501/05.07.2021 г., за длъжността „главен технически сътрудник“-охранител /куриер/ – общо 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 01 на отдел 02

 

ДОПУСНАТ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2684

22.07.2021 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ – Няма.

16-07-2021 15:39:40

 СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 1501/05.07.2021 г., за длъжността „главен технически сътрудник“-охранител /куриер/ – общо 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 01 на отдел 02

 

ДОПУСНАТ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2684

20.07.2021 г. – 08:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-2861

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 10 в раздел II от заповед № 1501/05.07.2021 г.