РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности.

14-03-2022 08:41:33

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 76/20.01.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.       

Вх.-243

I-во място

2.       

Вх.-244

II-ро място

 

Резервни кандидати: няма

02-03-2022 15:10:44

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 76/20.01.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-243

07.03.2022 г. – 09:30 ч.

2.       

Вх.-244

07.03.2022 г. – 09:30 ч.

3.       

Вх.-403

07.03.2022 г. – 09:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до трети етап

1.       

Вх.-271

чл. 48, ал. 2 и 4 от ППЗНСО

2.       

Вх.-345

чл. 48, ал. 2 и 4 от ППЗНСО

 

22-02-2022 12:21:22

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 76/20.01.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“-автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-243

23.02.2022 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-244

23.02.2022 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-271

23.02.2022 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-345

23.02.2022 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-403

23.02.2022 г. – 08:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

Няма.

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал.

15-02-2022 16:19:44

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 76/20.01.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-243

17.02.2022 г. – 08:30 ч.

2.       

Вх.-244

17.02.2022 г. – 08:30 ч.

3.       

Вх.-271

17.02.2022 г. – 08:30 ч.

4.       

Вх.-345

17.02.2022 г. – 08:30 ч.

5.       

Вх.-403

17.02.2022 г. – 08:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-247

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 76/20.01.2022 г.

2.       

Вх.-380

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 76/20.01.2022 г.

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си подходящо работно облекло и син химикал.