РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО).

18-04-2017 15:25:11

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Кандидатите спечелили конкурса да се явят за назначаване на 21. 04. 2017 г. в  08:45 часа на КПП-НСО.