РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

"Доставка на природен газ за нуждите на обекти на Националната служба за охрана със специално предназначение, находящи се на територията на гр. София."