РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности

15-04-2022 12:26:21

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 273/28.02.2022 г., изм. със зап. № 330/14.03.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.      

Вх.-967

I-во място

2.      

Вх.-910

II-ро място

3.      

Вх.-958

III-то място

 

Резервни кандидати:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

1.      

Вх.-937

 

11-04-2022 17:32:57

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 273/28.02.2022 г., изм. със зап. № 330/14.03.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

967

13.04.2022 г. – 09:30 ч.

2.      

958

13.04.2022 г. – 09:30 ч.

3.      

910

13.04.2022 г. – 09:30 ч.

4.      

937

13.04.2022 г. – 09:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

НЯМА

23-03-2022 17:26:23

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 273/28.02.2022 г., изм. със зап. № 330/14.03.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

967

28.03.2022 г. – 08:30 ч.

2.      

958

28.03.2022 г. – 08:30 ч.

3.      

910

28.03.2022 г. – 08:30 ч.

4.      

937

28.03.2022 г. – 08:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

1140

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

 

* допуснатите кандидати да носят със себе си 2 броя син химикал

18-03-2022 20:32:23

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 273/28.02.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

1140

23.03.2022 г. – 09:30 ч.

2.       

967

23.03.2022 г. – 09:30 ч.

3.       

958

23.03.2022 г. – 09:30 ч.

4.       

910

23.03.2022 г. – 09:30 ч.

5.       

937

23.03.2022 г. – 09:30 ч.

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

1010

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 273/28.02.2022 г.

2.       

932

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 273/28.02.2022 г.