РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор – общо 5(пет) броя свободни длъжности

07-09-2022 16:31:03

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 693/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 5 (пет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03

 

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.       

2801

I-во място

2.       

4022

II-ро място

3.       

3541

III-то място

4.       

4320

IV-то място

5.       

3543

V-то място

 

 

 

 

 

 

Спечелили конкурса:

Вх. №

1.       

2801

2.       

4022

3.       

3541

 

 

 

 

 

Резерв:

НЯМА.

26-08-2022 15:25:43

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс,

съгласно заповед № 693/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор

– общо 5 (пет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2801

02.09.2022 г. – 09.30 ч.

2.       

Вх.-3541

02.09.2022 г. – 09.30 ч.

3.       

Вх.-3543

02.09.2022 г. – 09.30 ч.

4.       

Вх.-4022

02.09.2022 г. – 09.30 ч.

5.       

Вх.-4320

02.09.2022 г. – 09.30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Основание за недопускане

1.       

Вх.-4178

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

 

28-07-2022 14:21:06

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 693/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 5 (пет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-2801

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

2.      

Вх.-3541

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

3.      

Вх.-3543

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

4.      

Вх.-4022

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

5.      

Вх.-4178

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

6.      

Вх.-4320

10.08.2022 г. – 08.30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Основание за недопускане

1.      

Вх.-2889

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-3101

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

3.      

Вх.-3126

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-3339

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

5.      

Вх.-3438

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-3542

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

7.      

Вх.-3584

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-3639

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.      

Вх.-3702

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.  

Вх.-3718

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11.  

Вх.-3727

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

12.  

Вх.-3777

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

13.  

Вх.-3878

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

14.  

Вх.-3912

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

15.  

Вх.-3957

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

16.  

Вх.-4031

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

17.  

Вх.-4042

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

18.  

Вх.-4091

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

19.  

Вх.-4135

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

20.  

Вх.-4162

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

21.  

Вх.-4214

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

22.  

Вх.-4291

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си 2 броя сини химикали

20-07-2022 15:37:38

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 693/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 5 (пет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-2801

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

2.      

Вх.-2889

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

3.      

Вх.-3101

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

4.      

Вх.-3126

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

5.      

Вх.-3339

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

6.      

Вх.-3438

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

7.      

Вх.-3541

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

8.      

Вх.-3542

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

9.      

Вх.-3543

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

10.  

Вх.-3584

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

11.  

Вх.-3639

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

12.  

Вх.-3702

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

13.  

Вх.-3718

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

14.  

Вх.-3727

25.07.2022 г. – 08.30 ч.

15.  

Вх.-3777

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

16.  

Вх.-3878

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

17.  

Вх.-3912

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

18.  

Вх.-3957

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

19.  

Вх.-4022

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

20.  

Вх.-4031

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

21.  

Вх.-4042

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

22.  

Вх.-4091

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

23.  

Вх.-4135

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

24.  

Вх.-4162

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

25.  

Вх.-4178

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

26.  

Вх.-4214

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

27.  

Вх.-4291

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

28.  

Вх.-4320

25.07.2022 г. – 10.00 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-3378

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-3475

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.      

Вх.-3544

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-3583

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.      

Вх.-3585

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-3714

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.      

Вх.-3879

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-3961

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.      

Вх.-4188

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.  

Вх.-4189

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.  

Вх.-4252

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.  

Вх.-4253

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.  

Вх.-4254

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.  

Вх.-4273

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.  

Вх.-4275

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.  

Вх.-4314

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и син химикал