РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител – общо 10(десет) броя свободни длъжности

02-09-2022 13:44:24

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 692/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в отдел 02:

 

Кандидат с вх. №

Класиране

1.       

Вх.-3915

1-во място

2.       

Вх.-3490

2-ро място

3.       

Вх.-3997

3-то място

4.       

Вх.-2720

4-то място

5.       

Вх.-2863

5-то място

6.       

Вх.-3593

6-то място

7.       

Вх.-3996

7-мо място

8.       

Вх.-3704

8-мо място

9.       

Вх.-4092

9-то място

10.  

Вх.-3771

10-то място

 

Резервни кандидати:

Няма.

 

22-08-2022 15:36:33

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 692/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2720

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

2.       

Вх.-2863

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

3.       

Вх.-3490

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

4.       

Вх.-3593

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

5.       

Вх.-3704

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

6.       

Вх.-3771

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

7.       

Вх.-3915

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

8.       

Вх.-3996

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

9.       

Вх.-4092

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

10.  

Вх.-3997

29.08.2022 г. – 09.00 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

 

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-2941

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

2.       

Вх.-3281

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

3.       

Вх.-3632

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

4.       

Вх.-3728

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

5.       

Вх.-3907

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

6.       

Вх.-3959

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

7.       

Вх.-4067

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

8.       

Вх.-4069

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

9.       

Вх.-4140

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

10.  

Вх.-4144

чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗНСО

27-07-2022 11:41:30

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 692/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-2720

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

2.       

Вх.-2863

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

3.       

Вх.-2941

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

4.       

Вх.-3281

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

5.       

Вх.-3490

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

6.       

Вх.-3593

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

7.       

Вх.-3632

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

8.       

Вх.-3704

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

9.       

Вх.-3728

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

10.  

Вх.-3771

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

11.  

Вх.-3907

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

12.  

Вх.-3915

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

13.  

Вх.-3959

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

14.  

Вх.-3996

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

15.  

Вх.-4067

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

16.  

Вх.-4069

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

17.  

Вх.-4092

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

18.  

Вх.-4140

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

19.  

Вх.-4144

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

20.  

Вх.-3997

01.08.2022 г. – 08.30 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-2796

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-2800

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-2891

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-2973

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

5.       

Вх.-3276

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-3338

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-3491

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-3588

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-3637

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.  

Вх.-3656

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11.  

Вх.-3657

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

12.  

Вх.-3659

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

13.  

Вх.-3660

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

14.  

Вх.-3730

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

15.  

Вх.-3766

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

16.  

Вх.-3767

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

17.  

Вх.-3794

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

18.  

Вх.-3832

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

19.  

Вх.-3845

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

20.  

Вх.-3956

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

21.  

Вх.-3960

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

22.  

Вх.-3993

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

23.  

Вх.-3994

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

24.  

Вх.-4047

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

25.  

Вх.-4163

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

26.  

Вх.-4226

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си 2 броя сини химикали

 

19-07-2022 16:30:42

Във връзка с протокол от 19.07.2022 година на конкурсната комисия, допуснат до първи етап от конкурса е кандидат с вх. № 3997. Същият да се яви на 22.07.2022 година на КПП пропуски - НСО в 08.30 ч.

15-07-2022 16:28:40

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,

съгласно заповед № 692/23.05.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител

– общо 10 (десет) броя свободни длъжности в отдел 02 – НСО

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-2720

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

2.      

Вх.-2796

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

3.      

Вх.-2800

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

4.      

Вх.-2863

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

5.      

Вх.-2891

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

6.      

Вх.-2941

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

7.      

Вх.-2973

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

8.      

Вх.-3276

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

9.      

Вх.-3281

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

10.  

Вх.-3338

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

11.  

Вх.-3490

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

12.  

Вх.-3491

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

13.  

Вх.-3588

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

14.  

Вх.-3593

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

15.  

Вх.-3632

18.07.2022 г. – 08.30 ч.

16.  

Вх.-3637

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

17.  

Вх.-3656

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

18.  

Вх.-3657

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

19.  

Вх.-3659

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

20.  

Вх.-3660

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

21.  

Вх.-3704

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

22.  

Вх.-3728

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

23.  

Вх.-3730

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

24.  

Вх.-3766

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

25.  

Вх.-3767

18.07.2022 г. – 09.30 ч.

26.  

Вх.-3771

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

27.  

Вх.-3794

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

28.  

Вх.-3832

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

29.  

Вх.-3845

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

30.  

Вх.-3907

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

31.  

Вх.-3915

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

32.  

Вх.-3956

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

33.  

Вх.-3959

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

34.  

Вх.-3960

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

35.  

Вх.-3993

19.07.2022 г. – 08.30 ч.

36.  

Вх.-3994

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

37.  

Вх.-3996

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

38.  

Вх.-4047

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

39.  

Вх.-4067

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

40.  

Вх.-4069

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

41.  

Вх.-4092

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

42.  

Вх.-4140

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

43.  

Вх.-4144

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

44.  

Вх.-4163

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

45.  

Вх.-4226

19.07.2022 г. – 09.30 ч.

 

Резервна дата за явяване: 22.07.2022 г. в 08.30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-3415

чл. 49, ал. 1, т. 4 от ППЗНСО

2.      

Вх.-2721

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.      

Вх.-3026

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-3099

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.      

Вх.-3239

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-3545

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.      

Вх.-3729

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-4046

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.      

Вх.-4187

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.  

Вх.-3382

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.  

Вх.-3440

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.  

Вх.-3592

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.  

Вх.-3658

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.  

Вх.-3734

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.  

Вх.-3802

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.  

Вх.-3803

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.  

Вх.-3833

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.  

Вх.-3843

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

19.  

Вх.-3908

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

20.  

Вх.-3909

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

21.  

Вх.-3995

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

22.  

Вх.-3997

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

23.  

Вх.-4051

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

24.  

Вх.-4070

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

25.  

Вх.-4112

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

26.  

Вх.-4159

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип