РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

24-01-2023 17:56:22

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1645/26.10.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.      

Вх.- 6528

I-во място

13-01-2023 16:26:04

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс,

съгласно заповед № 1645/26.10.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-6528

18.01.2023 г. – 10:00 ч.

 

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.

23-12-2022 11:39:57

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 1645/26.10.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-6528

04.01.2023 г. – 08:30 ч.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.

16-12-2022 14:16:08

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 1645/26.10.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03

 

ДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-6528

20.12.2022 г. – 09:00 ч.

 

 

 

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си подходящо работно облекло и син химикал.