РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности

20-03-2023 17:51:13

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс,

съгласно заповед № 139/01.02.2023 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата, час и място на явяване

1.      

Вх.-1020

24.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.      

Вх.-1191

24.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.      

Вх.-1442

24.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати – няма.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си документ за самоличност и синя химикалка.

 

15-03-2023 14:22:07

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс,

съгласно заповед № 139/01.02.2023 г., за длъжността „младши сътрудник“ –автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности

в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата, час и място на явяване

1.       

Вх.-1020

17.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-1191

17.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.       

Вх.-1442

17.03.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснат до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса, на основание чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО, е кандидатът с вх. № 1409/24.02.2023 г.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си документ за самоличност, подходящо работно облекло и синя химикалка.