РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

"Доставка на природен газ за нуждите на стопанство "Кричим", находящо се на територията на община Стамболийски, област Пловдив."